Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ordonnanties wenden zich op jongeren

Hieronder leest u de algemene informatie over Economie

logo

Door Vewn

Voorstellen om jongeren hulp aan te bieden

Als je denkt dat je met niks doen een stap verder komt sla je de plank volledig mis. Sterker nog, het kan verschillende gevolgen aanrichten evenals: gevoelens voor afzondering, onzelfstandigheid en waardeloosheid. Jongeren gaan door een moeilijke periode heen door de economische en financiële crisis, ze lopen het risico op sociale afwijking. Met betrekking tot werkloosheid is het toegenomen binnen de EU.

Het gaat namelijk om jongeren tussen 15 en 24 jaar. De percentages die hierbij horen zijn; 15% in 2008 tot 24% begin 2013.
In feite is er in 2013 een overeenstemming gekomen door de lidstaten voor de benadering van de jeugdwerkloosheid over de Jongerengarantie.

Het gaat hier over een EU-brede belofte om iedere jongere onder de 25 een wellevend: werkaanbod, nieuwe opleiding, plaats in het leerlingstelsel te presenteren binnen 4 maanden na verloop van werkloos raken of met school stoppen.

Het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief speelt een cruciale rol en is tevens een van de exclusieve financieringsinstrumenten van de EU om de Jongerengarantie vast te leggen in functionele schikkingen.

Jongeren hebben bemoediging en aandacht nodig en daarom is er op 2013 geïnitieerd om jongeren dik en dun te stimuleren in Europese regio’s om de werkloosheid te verminderen.

Maar liefst 120 regio’s waren hiervoor aanvaardbaar in twintig landen, waaronder België.
Ordonnanties willen zich bijeenvoegen en willen zich wenden op jongeren die geen opleiding of werk hebben, meegerekend langdurig werkloos zijn oftewel niet ingeschreven staan.

Het platform Europese Alliantie voor leerlingplaatsen werd aangekondigd vanwege het feit om de doelstelling te bemachtigen en het bijstaan van de Jongerengarantie te rectificeren.

Zijn de maatregelen voldoende?

Volgens de Europese Commissie is er vanaf januari 2014 zestien miljoen jongeren in de garantieregelingen voor jongeren geobserveerd.

Met een samenwerking van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is er een dringende support toegedeeld aan meer dan 1,6 miljoen jongeren.
De fundamentele bevorderlijke uitkomsten zijn aanwezig; er blijven nochtans uitdagingen en variëren tussen de lidstaten bestaan.

In oktober 2017 bedroeg het jeugdwerkloosheidspercentage in de EU 16,5%. Lidstaten zoals: Griekenland (40,2%), Spanje (38,2%) en Italië (34,7%) hadden de grootste percentages.

De percentages die het laagst waren werden geregistreerd met onder andere: Duitsland (6,6%), Tsjechië (7,2%) en Nederland (7,9%). Het jeugdwerkloosheidscijfer in België werd 22,7% (is in september 2017 gepubliceerd).

Doelstellingen representeren

De werkgelegenheidscommissie heeft op 4 december een verslag uitgebracht. Ze accentueren de leden het significantie van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en de Jongerengarantie maar pleiten voor nadere veranderingen.

Voor 116,7 miljoen euro heeft het Europees Parlement een bijgevoegde financiering gezorgd voor het initiatief in 2018.
Waar het Europese Jongerenevenement (EYE) hoog tegenop kijkt is dat duizenden jongeren uit heel Europa samenkomen om hun standpunt op toekomst van de EU te bespreken.

Hiervoor is de onderwijs en werkgelegenheid bereid om vanuit een heel ander perspectief te gaan bekijken.

Hoe nu verder?

Valdis Dombrovskis, de Eurocommissaris voor sociale dialoog, vermeldt dat de Commissie geen mirakels kan verrichten. Hij beschrijft een Europees raamwerk waarbinnen ruimte is voor nationale beschikkingen.

Maar tijdens de conferentie verwoordt niemand waarom de benadering van de jeugdwerkloosheid doeltreffender zou zijn op Europees dan op nationaal niveau.

Dat blijkt ook niet uit de genoemde arrangementen.
Stel dat 45% van de jongeren in Griekenland zonder een baan zit en op zoek is naar een baan.

De aanleiding hiervan zou niet realistisch zijn omdat het onderwijs niet overeenkomt op de arbeidsmarkt, doordat er te weinig doorzettingsvermogen is van de jongeren, of doordat er te weinig conversaties zijn met de jeugd.

De euro heeft hier een aanzienlijke vinger in de map als het gaat om economische crisis in deze landen. Maar niemand trapt in Brussel die open deur in.

“De aanleiding hiervan zou niet realistisch zijn omdat het onderwijs niet overeenkomt op de arbeidsmarkt, doordat er te weinig doorzettingsvermogen is van de jongeren​”