De Doorbouwers #1: ‘De schouders eronder’ – Strukton Rail en ProRail

Het spoor is cruciaal om het openbaar vervoer in Nederland draaiende te houden. Daarom gaat de vernieuwing van spoor en stations gewoon door. Nou ja, gewoon? Het gaat er tegenwoordig wel anders aan toe. In de nieuwe videoserie ‘De Doorbouwers’ kun je zien hoe de spooraannemers en onze collega’s ondanks de coronamaatregelen hun werk doen. In de eerste aflevering kijken we mee bij het grote werk tussen Hilversum en Utrecht.

Minder treinen
Door de coronapandemie reden er afgelopen weken fors minder treinen. En tussen 28 april en 2 mei reden er vanwege een grote spoorvernieuwing helemaal geen treinen op het baanvak tussen Hilversum en Blauwkapel. Daar verving aannemer Strukton Rail over een lengte van zo’n negen kilometer de dwarsliggers, ballast (grind) en spoorstaven. In totaal 3.500 vierkante meter aan spoor. Het werk was onderdeel van regulier onderhoudswerk van ProRail. Het stond gepland in de meivakantie, zodat er minder hinder was voor reizigers.

Afstand in de keet
“Het werk is een lijnproject, dus het vindt heel uitgestrekt plaats. Daardoor kunnen we mensen goed op anderhalve meter afstand houden. Er is extra aandacht voor de punten waar mensen samen komen, zoals in de keet, bij het inchecken, inscannen en bij instructie krijgen,” vertelt Martijn Seine, projectleider bij Strukton Rail. “Veiligheidseisen staan bij ons altijd hoog in het vaandel, maar in deze periode helemaal. We kijken met de aannemer mee of het goed en veilig gebeurt. Je moet je er bewust van blijven dat je anderhalve meter afstand houdt”, zegt Annelies Copier-van der Kroon, bouwmanager bij ProRail.

Spoorbouw gaat door
In videoserie ‘De Doorbouwers’ zie je spooraannemers en collega’s aan het werk bij het onderhoud en de vernieuwing van het spoor. Om het spoor in goede conditie te houden. Nu voor minder treinen, maar voor meer treinen in de toekomst. Naar verwachting reizen er over tien jaar zo’n 30 à 40% meer mensen met de trein.

Volgende week in aflevering 2 zie je hoe aannemer Swietelsky het werk tussen Den Bosch en Nijmegen uitvoert.

Samen veilig doorwerken
Bij de werkzaamheden tijdens de coronacrisis volgen de aannemers van ProRail het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de bouw- en technieksector is vastgesteld. ProRail is voortdurend in gesprek met spooraannemers om te kijken hoe de werkzaamheden aan het spoor zoveel mogelijk en zo veilig mogelijk door kunnen gaan. Daarbij kijken we samen naar de inzet van personeel, aanvoer van materieel en de tijdige levering van hygiënische middelen.

  • Likes: 79
  • Dislikes: 1
  • Tags: ProRail,spoor,infrabeheer,spoorbeheer,treinverkeer,nederland,openbaar vervoer,mobiliteit,treinen,treinverkeersleiding,incidentenbestrijding,rail,corona,doorbouwers,de doorbouwers,spoorbouw,bouwen,bouwend nederland,strukton

Transcript

Now, with fewer trains in use,
we're able to get more work done…and even work ahead.It's quiet in the Netherlands
and fewer trains are active.Crazy times we're having.The perfect opportunity for ProRail
to do some serious railroad servicing.We pull ourselves together.Together with our contractors
we make the railroads futureproof.We have a vital profession.
That sure is great.Meet…the Diehards.This is railway section
Hilversum-Blauwkapel.We're renovating the tracks here
because they're simply worn out.The crossbeams, rails and
rubble will be replaced.This project stretches
across an extensive area.Given this extent, it's easy to
keep our workers 1.5 metres apart.In particular places where they gather,
the crew wagon, check-in point…
17
00:00:45,840 –> 00:00:47,520
or when they receive instructions.Nicely behind the glass.It's usually those spots where
people are jammed together…that require some special attention.Time is always short, with heaps to do.
And it's all densely planned.Then this is the supreme moment
when all should fall together.Realizing that somehow provides
the drive to accomplish the mission.And knowing we work in a vital sector
makes the job even more rewarding.We're not there yet. Actually,
we merely just started.Yep.We're used to consider safety
requirements to be high priority…but in this situation it's
our top priority.We watch over the contractor's shoulder
to verify everything is done safe and well..We are to stay aware of maintaining
those 1.5 metres distance.At first it was pretty
awkward, obviously…accustomed to meet up with others
and shake hands as we are.Now we must learn to restrain.I'm getting used to it, nevertheless.
At least I think so.You have to allocate that rubble
to several containers.Hey, Bertus.The work can still be done, sure.
No doubt about that.In a way, it's an advantage.Being ProRail, we seize the opportunity
to perform many renovating operations…because the strongly decreased number
of active trains easily allows us to.The nuisance seems to go less noticed.Willem, move over.Buzz off.Hey, shut your big mouth.
– Haha.You've got to be strict to yourself
and your fellow human being.The work doesn't stop here, fortunately.We must ensure the continuity of
public transport in The Netherlands Inc.We do it all for The Netherlands Inc.This job will always remain lovely.Giant machines, people with
one single purpose…to lay down nice and solid tracks
for the passengers and…this togetherness.
That makes it really special.

Plaats een reactie