Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

De animatiefilm ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’ is in mei 2019 ontwikkeld in opdracht van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), in samenwerking met IKNL en drs. Manon S.A. Boddaert, medisch adviseur IKNL. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017) heeft als basis gediend.

De film is te gebruiken als les- en trainingsmateriaal en kan getoond worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg voor ogen gehouden.

De film geeft een beknopte samenvatting van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (2017). Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar onderstaande bronnen:
– Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. IKNL/Palliactief, 2017
https://www.pallialine.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&richtlijn_id=1078
• Essenties Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. PZNL, 2018
http://www.palliaweb.nl/assets/files/8.essenties%20kwaliteitskader.pdf

Voice-over tekst
Wat vinden patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars dat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn? Dát is het vertrekpunt van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Om zorgverleners handvatten te bieden voor gebruik van het kwaliteitskader in de praktijk, is onderzocht wat patiënten belangrijk vinden in deze laatste fase van hun leven.

Patiënten willen…
– Dat de juiste zorgverleners op het juiste moment hun waarden, wensen en behoeften kennen.
– Dat hun naasten ondersteund en betrokken worden bij de zorg.
– passende ondersteuning krijgen bij klachten op lichamelijk-, psychisch-, sociaal- en zingevingsgebied
– Dat ze hun zorg ontvangen van deskundige en evenwichtige zorgverleners
– Toegang krijgen tot extra diensten als dat nodig is.
– En kunnen sterven op een plek van hun voorkeur, met passende zorg.

Om tegemoet te komen aan deze voor patiënten belangrijke thema’s, zijn voor toepassing van het kwaliteitskader in de praktijk essenties geselecteerd:
– Markering van de palliatieve fase en een aansluitend gesprek over gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning dragen bij aan het helder krijgen en meewegen van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten
– De gemaakte afspraken tussen patiënt en zorgverlener over diens zorg worden vastgelegd in een individueel zorgplan. Hiermee behoudt de patiënt zoveel mogelijk zijn eigen regie en kunnen betrokken zorgverleners en vrijwilligers zorgdragen voor coördinatie en continuïteit van de gewenste zorg, op de locatie van voorkeur.

Het kunnen bieden van goede palliatieve zorg waarin de patiënt en diens naasten centraal staan, vraagt van de betrokken zorgverleners en vrijwilligers deskundigheid, effectieve communicatie en aandacht voor hun eigen persoonlijke balans en die van hun collega’s.

  • Likes: 6
  • Dislikes: 0
  • Tags: palliatieve zorg,kwaliteitskader,ongeneeslijk,essenties,scholing,pznl

Transcript

Plaats een reactie