Happy View ~ Gemeenschapskracht (1) ~ overhandiging actieprogramma

Minister Hugo de Jonge krijgt het actieprogramma ‘Zorgzame Gemeenschappen’ overhandigd op de bijeenkomst over GEMEENSCHAPSKRACHT (buurtinitiatieven en -collectieven). Daarin zijn de knelpunten en uitdagingen in kaart gebracht omdat het nodig is om het makkelijker te maken, vooral in de wijken die het het hardst nodig hebben. De minister is blij met het rapport en gaat ermee aan de slag. In samenwerking met de gemeenten. Hij bepleit een omkeer van ‘top-down’ beleid naar luisteren wat er nodig is en wat er leeft in de wijken zelf. Dit is deel 1, in deel 2 meer over de verschillende buurtinitiatieven, ontwikkelingen en voorbeelden. Voor meer informatie: www.dialooggemeenschapskracht.nl
nlzorgtvoorelkaar.nl

www.happyview.info
happyview@xs4all.nl

  • Likes: 2
  • Dislikes: 0
  • Tags: Petra Maartense,Happy View,gemeenschapskracht,buurtinitiatieven,actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen,Hugo de Jonge,minister VWS,participatie,samenleving,kracht,NLZVE,Anja van der Aa,Jan Smelik,sociale samenhang,Paul van Grevenstein,nationale dialoog,buurtzorg

Transcript

Plaats een reactie